Algemene Voorwaarden van Cinefiel.nl,

gevestigd te Kerkrade. Versie geldig vanaf 1 December 2020

1. Algemeen

Onder “Cinefiel.nl” wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan het bedrijf Cinefiel.nl.

2. Geldigheid van Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden hebben betrekking op alle verkopen welke plaatsvinden tussen Cinefiel.nl en de klant. Een overeenkomst tussen Cinefiel.nl en de klant is pas gesloten zodra Cinefiel.nl een bestellings-bevestiging heeft verstuurt aan de klant.

3. Aanbiedingen 

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Cinefiel.nl en zijn geldig gedurende de aangegeven tijd of totdat het aantal producten die met deze aanbieding verbonden zijn, uitverkocht zijn. Aanbiedingen van Cinefiel.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. Cinefiel.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

4. Prijzen/Prijsverhoging

Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW) en zonder verzendkosten.

5. Aflevering

De artikelen worden zo snel mogelijk na bestelling verzonden. Alle artikelen die vermeld staan op de webshop zijn op voorraad en direct leverbaar. Voor het verzenden van bestelde zaken kan Cinefiel.nl verzendkosten in rekening brengen. De verzendkosten worden berekend volgens de tarieven van de PostNL en DHL, maar extra verzendkosten kunnen in rekening gebracht worden in het geval van speciale omstandigheden.

6. Levertijd

Een door Cinefiel.nl opgegeven levertijd is niet te beschouwen als vaste termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Cinefiel.nl zijn, waarna Cinefiel.nl zal proberen om binnen 2+ werkdagen levering te doen plaatsvinden. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Cinefiel.nl (opdrachtnemer) bestellingen met spoed, doch tenminste binnen 7 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

7. Ruilen/retourneren 

Het annuleren van een bestelling is mogelijk binnen 14 werkdagen na het doen van de bestelling. Stuurt u ons in dit geval een e-mail met de te annuleren producten. Zodra de producten retour zijn ontvangen, zal het geld teruggestort worden op uw rekening, met aftrek van de verzendkosten. Als de goederen nog niet zijn verzonden, zal het geld zo snel mogelijk teruggestort worden. Bij ruiling dienen de producten ongebruikt, in de originele verpakking, en met aangehechte labels teruggestuurd te worden. Producten kunnen geruild worden tot 30 dagen na ontvangst van de producten.

8. Garantie

Cinefiel.nl biedt uitsluitend de garantie geboden door de fabrikant, en zal dus producten die binnen een redelijke termijn defect raken vervangen. Dit geldt niet voor defecten die zijn toegebracht door onjuist handelen. De garantie vervalt als men zelf probeert de producten te repareren. Schade dient onmiddellijk gemeld te worden bij Cinefiel.nl via e-mail en wordt dan verder afgehandeld. Dit geldt niet voor enkele stuks collectables, gebruikte verzamelobjecten afkomstig van verzameling of markt.

9. Betaling

De betaling moet voltooid zijn binnen 10 werkdagen na bestelling en vindt plaats door middel van vooruitbetaling door middel van  Ideal of Paypal, MisterCash (Bancontact) of Giro/Bank overschrijving. Betalingen dienen uitsluitend gedaan te worden in Euro’s.

10. Privacy

Cinefiel.nl respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Cinefiel.nl niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in de privacyverklaring.

11. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Cinefiel.nl is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

12. Klachten

Mocht een klant niet tevreden zijn over een product of levering van Cinefiel.nl dan kan er contact worden opgenomen via info@cinefiel.nl met als onderwerp ‘klacht’. De klacht zal dan zo snel mogelijk in behandeling worden genomen.

13. Algemene Voorwaarden

Cinefiel.nl behoudt het recht om zonder opgaaf van reden of notificatie de algemene voorwaarden ten alle tijden te wijzigen